Elementide valmistamine ja püstitus.

Võtmed kätte lahendus.